“Rondom uw leven
alles goed geregeld!”

Nalatenschap

In ieders leven en zeker in dat van senioren komt een overlijden, plotseling of verwacht, regelmatig voor. Dat zijn verdrietige momenten waarbij vaak, na het persoonlijke afscheid, hulp gewenst is op velerlei gebied.

“Peter (75) en Maria (73) genieten al jaren van hun pensioen. Ze wonen in een eigen woning waarop nog een kleine hypotheek (€ 50.000,=) rust. Hun woonlasten zijn dus laag. In de jaren dat ze samen zijn heeft Maria altijd hun administratie en aanverwante zaken geregeld. Dat doet ze nog steeds en goed maar een feit is dat zij alleen er weet van heeft. Peter heeft zich er nooit mee beziggehouden. Ze hebben 3 kinderen, die niet van de financiële situatie op de hoogte zijn. Dit komt in veel families voor.

Plotseling komt Maria te overlijden na een hartstilstand. Het is uiteraard heel verdrietig allemaal. Er komt een mooi en persoonlijk afscheid van Maria. 

Hierna is er al snel heel veel uit te zoeken en te regelen. Denk aan inkomen, pensioen(en), verzekeringen, woning, belastingen, bankzaken etc. Niemand weet er ook maar iets vanaf. Het wreekt zich en dat is lastig werken, zeker als niemand handig is in die zaken.

ONS kan Peter en de kinderen op dat moment goed bijstaan. Belangrijke papieren verzamelen, administratie ordenen, contacten met instanties, nalatenschap regelen etc. zijn concrete zaken die, in overleg, kunnen worden opgepakt door ONS.

Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om de partner en ook de kinderen mee te nemen in het regelen van dit soort zaken”.

“Jan (70) en Loes(65) zijn beiden met pensioen. Ze wonen in een levensloopbestendige woning waar ze een jaar geleden in zijn getrokken. Jan heeft al van jongs af aan een leuke en tijdrovende hobby namelijk oldtimers. Hij sleutelt veel aan deze auto’s en onderhoudt ze goed. Ook maakt hij graag ritjes.  Hij heeft 10 oldtimers in bezit met een gezamenlijke waarde van  ongeveer € 200.000,=.

Jan en Loes hebben samen 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Er is een goede onderlinge band.

Op een dag komt Jan plotseling te overlijden door een ongeval met een van zijn oldtimers. Voor de familie staat de wereld op zijn kop. De uitvaart voor Jan dient te worden geregeld en dat loopt moeizaam. Loes en de kinderen kunnen het maar niet eens worden hoe het persoonlijke afscheid eruit moet zien. Uiteindelijk komt er een compromis uit de bus, maar de relaties in de familiekring zijn verstoord.  Na het afscheid wacht de afwikkeling van de nalatenschap en dat loopt allesbehalve soepel. In deze nalatenschap zitten uiteraard de oldtimers met een behoorlijke waarde. De ene partij wil er zoveel als mogelijk voor ontvangen en de andere partij gaat voor reële prijzen en gunt het aan fervente fans. Ze komen er niet uit en de situatie dreigt uit de hand te lopen.

ONS kan deze familie bijstaan om als derde partij onafhankelijk naar de situatie te kijken, kan advies geven en ook de nalatenschap afhandelen”.